โรงพยาบาลโพนสวรรค์

ยินดีต้อนรับ...

 • นพ.โฆษิต ตั้งธำรงธนวัฒน์

  นายแพทย์ปฏิบัติการ

  รักษาการในตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ
  โรงพยาบาลโพนสวรรค์
 • โรงพยาบาลโพนสวรรค์

  เน้นส่งเสริมป้องกันภาวะสุขภาพของประชาชนในอำเภอโพนสวรรค์ ด้วยบริการที่ดี มีความพึงพอใจ และชุมชนมีส่วนร่วม

 • จองห้องประชุมออนไลน์

  • ไม่มีการจองห้องประชุม
ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวสอบราคา/ ประกวดราคา
 • ข่าวรับสมัครงาน