ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน1รายการโดยวิธี E-bidding

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564

ราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในโรงพยาบาลโพนสวรรค์


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 487 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564