ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidbing)จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างจำนวน1รายการเผยแพร่เว็บไซต์โรงพยาบาลโพนสวรรค์

วันที่ : 05 มีนาคม 2564


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 469 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 05 มีนาคม 2564