ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ข่าวประชาสัมพันธ์คลินิกกัญชา รพ.โพนสวรรค์

วันที่ : 18 มีนาคม 2564ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 4318 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 มีนาคม 2564