ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

EB 5 (5.2.3) ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 3 เดือน มิถุนายน 2564

วันที่ : 08 สิงหาคม 2564

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 294 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 08 สิงหาคม 2564