ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, พนักงานบริการ (รปภ.), พนักงานประจำห้องยา, พนักงานห้องผ่าตัด

วันที่ : 23 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, พนักงานบริการ (รปภ.), พนักงานประจำห้องยา, พนักงานห้องผ่าตัด


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 515 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 สิงหาคม 2564