ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์งบลงทุนระดับหน่อยบริการส่วน70%และระดับจังหวัด20%ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 51 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564