ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ กลุ่ม ๔ รายการ ครั้งที่๒

วันที่ : 30 มิถุนายน 2557

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ กลุ่ม ๔ รายการ ครั้งที่๒


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 6462 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 มิถุนายน 2557