ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย และซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 หน่วย สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอโพนสวรรค์

วันที่ : 13 สิงหาคม 2557

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย และซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 หน่วย สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอโพนสวรรค์


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 4786 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13 สิงหาคม 2557