ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

MOIT 5 ไตรมาสที่ 4 (2) กันยายน 2565

วันที่ : 15 กันยายน 2565

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 199 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 กันยายน 2565