ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรง

วันที่ : 18 มกราคม 2566

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรง


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 351 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 มกราคม 2566