ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและซ่อมแซมบ้านพัก

วันที่ : 14 ตุลาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและซ่อมแซมบ้านพัก


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 8600 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 14 ตุลาคม 2557