ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

แจ้งประกาศ การประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระบบดีเด่นและดีมากรอบที่๒ระหว่างวันที่ ๑เมษายน ๒๕๖๕-๓๐กันยายน๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 101 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566