ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ รวม ๓ กลุ่ม

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2558


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 7905 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 11 พฤษภาคม 2558