ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอโพนสวรค์ จังหวัดนครพนม ปี 2559

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2559


ดาวน์โหลดเอกสาร 1 Share

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 1472 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559