ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง ของงานต่อเติมห้องตรวจโรคไข้หวัดใหญ่

วันที่ : 30 สิงหาคม 2559


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 5796 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 30 สิงหาคม 2559