ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ที่๑๑๓/๒๕๖๐

วันที่ : 13 กันยายน 2560


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 3085 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13 กันยายน 2560