ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

บัญชีรายการยาโรงพยาบาลโพนสวรรค์

วันที่ : 16 กันยายน 2560

บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ปรับปรุงเมื่อ 3 กันยายน 2560 (เพื่อนำเสนอพิจารณาประชุม PTC ในวันที่  ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๐)   https://drive.google.com/file/d/0B0xX9NJyVe8nZG1oamN3aVE0eUU/view?usp=sharingข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 2002 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กันยายน 2560