ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

วันที่ : 11 ตุลาคม 2560ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 1737 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 11 ตุลาคม 2560