ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

บัญชีรายการยา รพสต.ปรับปรุงล่าสุด 25/10/2560

วันที่ : 24 ตุลาคม 2560

บัญชีรายการยา รพสต.ปรับปรุงล่าสุดหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับอำเภอ เมือวันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 3222 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ตุลาคม 2560