ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลฯและกำหนดวันเวลาสถานที่ ในการเลือกสรรเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2560


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 867 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560