ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561(แผนสตง.)

วันที่ : 22 ธันวาคม 2560


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 729 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ธันวาคม 2560