ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

เอกสาร รพสต.ติดดาวปี 61 ด้านงานเภสัชกรรมและคบส

วันที่ : 23 มกราคม 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน รพสต.ติดดาวปี 61


ดาวน์โหลดเอกสาร 1 Share

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 146 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 มกราคม 2561