ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

เอกสารเพิีมเติม งานคบส.และแบบบันทึก med error

วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารเพิ่มเติม ในหมวดที่ ๑  งานคบส ด้านบุคลากร และแบบบันทึก med error เพิ่มเติมน่ะครับ


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 2405 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561