ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

คู่มือข้อระวังการใช้ยา สมุนไพร อำเภอโพนสวรรค์

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

คู่มือยาสมุนไพรเพืีอใช้เฝ้าระวังการใช้ยาอาหารเสริมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 1964 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561