ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๑

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 3600 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561