ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก โรงพยาบาลโพนสวรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ : 22 มีนาคม 2561


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 437 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 มีนาคม 2561