ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

วันที่ : 02 เมษายน 2561ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 1289 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 02 เมษายน 2561