ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ : 23 กรกฎาคม 2561

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดนครพนม

 

http://nakhonphanom.go.th/ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 917 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 กรกฎาคม 2561