ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ผลประเมินยุทธศาสตร์ รอบที่ 2

วันที่ : 12 กันยายน 2561

ดูได้ที่เว็บนี้นะครับ  http://203.157.176.8/me_nkp612/rep_amp.php  ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 998 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 12 กันยายน 2561