ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

สมัครเข้าใช้งานระบบ HDC ใหม่ >>http://203.157.176.16/datacenter/register.php

วันที่ : 12 กันยายน 2561

สมัครได้ที่  http://203.157.176.16/datacenter/register.phpข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 1460 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 12 กันยายน 2561