ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

เว็บกองยุทธศาสตร์และแผนงาน Happinometer>>> http://bps.moph.go.th/new_bps/

วันที่ : 11 ตุลาคม 2561

เว็บกองยุทธศาสตร์และแผนงาน Happinometer

http://bps.moph.go.th/new_bps/ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 1040 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 11 ตุลาคม 2561