ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ระบบติดตามโครงการ สำนักงานจังหวัดนครพนม

วันที่ : 22 ตุลาคม 2561

เว็บระบบติดตามโครงการ สำนักงานจังหวัดนครพนม>>>http://203.157.176.8/prjm/index.phpข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 992 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ตุลาคม 2561