ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

เว็บกรอกแบบสอบถาม วัดความสุข happinometer กระทรวงสาธารณสุข >>>http://happinometer.moph.go.th

วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2561

http://happinometer.moph.go.thข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 24128 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2561