ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

เผยแพร่ร่างประกาศจัดจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซ่อมแซมที่จอดรถผู้มารับบริการ จำนวน3รายการ

วันที่ : 06 ธันวาคม 2561


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 409 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 06 ธันวาคม 2561