ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั้นบน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายอำเภอโพนสวรรค์ จำนวน ๔ แห่ง ๒ กลุ่ม

วันที่ : 05 สิงหาคม 2556


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 6064 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 05 สิงหาคม 2556