ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการที่1,2,3และรายการที่5ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์(e-bidding)และเอกสารประกวดราคาฯ

วันที่ : 01 สิงหาคม 2562


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 318 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 01 สิงหาคม 2562