ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน4รายการด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุนระดับหน่วยบริการ70%ปีงบประมาณ พ.ศ.2562โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ : 01 สิงหาคม 2562


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 289 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 01 สิงหาคม 2562