ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

โปรแกรมสอบเทียบเครื่องมือ

วันที่ : 03 กันยายน 2562

โปรแกรมสอบเทียบเครื่องมือ แยกไฟล์แล้วสามารถ เปิดใช้งานได้เลยครับ


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 156 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 03 กันยายน 2562