ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562

วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2562ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 1499 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2562