ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯและกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

วันที่ : 04 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯและกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 383 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 04 ธันวาคม 2562