ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.) ปีงบประมาณ2563

วันที่ : 25 ธันวาคม 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.) ปีงบประมาณ2563


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 1120 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 ธันวาคม 2562