ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ขออนุญาตเผยแพร่การจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง ปี63 EB7

วันที่ : 06 มีนาคม 2563

ขออนุญาตเผยแพร่การจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง ปี63 EB7


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 117 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 06 มีนาคม 2563