ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2563

วันที่ : 22 เมษายน 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2563


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 812 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 เมษายน 2563