ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) แก้ไข

วันที่ : 27 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา

2. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา

5. พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา

6. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

7. พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา

8. พนักงานบริการ(รปภ.) จำนวน 2 อัตรา

9. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

10. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 212 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 เมษายน 2563