ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) และกำหนด วัน เวลา สถานที่

วันที่ : 28 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) และกำหนด วัน เวลา สถานที่


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 182 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 28 เมษายน 2563