ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และพนักงานบริการ(รปภ.)

วันที่ : 08 มิถุนายน 2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และพนักงานบริการ(รปภ.)


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 204 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 08 มิถุนายน 2563