ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

EB. 2 (3.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

วันที่ : 12 มิถุนายน 2563

EB. 2 (3.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 603 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 12 มิถุนายน 2563