ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

EB.17 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

วันที่ : 12 มิถุนายน 2563

EB.17 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 134 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 12 มิถุนายน 2563