ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และกำหนด วันเวลา สถานที่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และกำหนด วันเวลา สถานที่  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 164 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 กรกฎาคม 2563